پیشنهاد کردن کامیون زندانی دادگاه جنایت

پیشنهاد کردن: کامیون زندانی دادگاه جنایت پرونده اعتراف داعش داعشی ها در دادگاه

گت بلاگز اخبار اجتماعی تحقق مقیاس قانونی سرانه فضای سبز در استان ، توزیع بنزین یورو4در شهرستان‌ها و مناطق استان تهران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر تحقق مقیاس قانونی سرانه فضای سبز استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دستگاه‌های اجرایی با توجه به طرح جامع شهر پ

تحقق مقیاس قانونی سرانه فضای سبز در استان ، توزیع بنزین یورو4در شهرستان‌ها و مناطق استان تهران

توزیع بنزین یورو4در شهرستان ها و مناطق استان تهران/تحقق مقیاس قانونی سرانه فضای سبز در استان

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر تحقق مقیاس قانونی سرانه فضای سبز استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دستگاه های اجرایی با توجه به طرح جامع شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید به عدد سرانه فضای سبز که در این طرح مشخص شده است است دست پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، در دومین جلسه کارگروه بررسی اوضاع آلودگی هوای استان پایتخت کشور عزیزمان ایران که به ریاست استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و با حضور فرمانداران پایتخت کشور عزیزمان ایران و ری، مدیران دستگاه های اجرایی عضو کارگروه و سردار مهماندار مدیر پلیس راهور پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگ برگزار شد، در ابتدای این جلسه محمدحسین مقیمی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین و آئین نامه هایی که وظیفه دستگاه ها را در کنترل و مقابله با آلودگی هوا مشخص کرده هست، گفت: در طرح جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران توسعه فضای سبز آینده نگری شده است است و مقیاس دقیق آن نیز مشخص شده، لذا دستگاه های اجرایی با توجه به طرح جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران باید عدد سرانه فضای سبز را محقق کنند.

تحقق مقیاس قانونی سرانه فضای سبز در استان ، توزیع بنزین یورو4در شهرستان‌ها و مناطق استان تهران

تشکیل کارگروه های اجرای قوانین سرانه فضای سبز در شهرستان های استان تهران

وی افزود: باید کارگروه هایی به ریاست فرمانداران در هر شهرستان جهت اجرای قوانین سرانه فضای سبز تشکیل شوند؛ به طوریکه دبیر کارگروه باید شهردار شهر و مدیران منابع طبیعی راه و شهرسازی، آبفا و مدیر شورای شهر شهرستان و مدیران شرکت مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان اعضای کارگروه تعیین شوند.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر تحقق مقیاس قانونی سرانه فضای سبز استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دستگاه‌های اجرایی با توجه به طرح جامع شهر پ

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: هر یک از دستگاه های عضو این کارگروه در شهرستان های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران موظفند کارها مورد نیاز را جهت دستیابی منطقه به سرانه فضای سبز که در طرح جامع شهرها آینده نگری شده است هست، انجام دهند و این کارها باید با نظارت استانداری انجام شود که طی یک ماه آینده برنامه زمانبندی اجرای طرح فضای سبز از طریق کارگروه باید مشخص و ارائه شود.

بنابراین گزارش، در ادامه جلسه مواد 22، 23 و 24 قانون هوای پاک در خصوص تامین فضای سبز مورد بررسی اعضای کارگروه قرار داده شد و بعد از آن استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر لزوم توزیع بنزین یورو4 در همه شهرستان ها و مناطق استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با توجه به فاصله کمی که شهرستان های استان با پایتخت کشور عزیزمان ایران دارند اگر بنزین یورو4 استفاده نشود پرسشها آلایندگی ادامه خواهد داشت.

واژه های کلیدی: ایران | بنزین | دستگاه | استان تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz