پیشنهاد کردن کامیون زندانی دادگاه جنایت

پیشنهاد کردن: کامیون زندانی دادگاه جنایت پرونده اعتراف داعش داعشی ها در دادگاه

گت بلاگز اخبار اجتماعی کج‌شدن مقبره شاه‌ عبدالعظیم فرونشست ، گسترش فرونشست زمین‌ تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد

در حالی خیابان‌های “شهران”، “پیامبر”، “میدان قیام” و “مولوی” فروریزش را تجربه کردند که به گفته مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هیچ اق

کج‌شدن مقبره شاه‌ عبدالعظیم فرونشست ، گسترش فرونشست زمین‌ تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد

گسترش فرونشست زمین تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد/کج شدن مقبره شاه عبدالعظیم فرونشست

عبارات مهم : ایران

در حالی خیابان های “شهران”، “پیامبر”، “میدان قیام” و “مولوی” فروریزش را تجربه کردند که به گفته مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هیچ اقدام پیشگیرانه جهت برطرف این معضل اندیشیده نشده است و قانونی جهت مقابله با متخلفان حوزه ساختمان سازی که اقدام به هدایت غیر اصولی آب در زیرزمین می کنند، وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس مطالعات محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ترساندن «زمین سست» و فروریزش، سه منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشمول بر مناطق 12، 17 و 18 را به عنوان مناطق دارای ریسک اوج و کانون خطر در سریال فروریزش های زمین در پایتخت تبدیل کرده هست؛ چراکه طبق برآوردهای صورت گرفته، احتمال وقوع فروریزش های بعدی در صورت عدم چاره اندیشی موثر از سوی نهادهای متولی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سطح بالایی وجود دارد.

از سال گذشته حداقل 5 فروریزش عمده در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خیابان های “شهران”، “پیامبر”، “میدان قیام”، “مولوی” و در سه راهی خیابان “خیام” به ثبت رسیده است و با توجه به رشته قنات هایی که از شمال پایتخت کشور عزیزمان ایران به سمت ری کشیده شده است است و عدم رویکرد مهندسی در ساختمان سازی می توان انتظار فروریزش های دیگری در پایتخت باشیم.

کج‌شدن مقبره شاه‌ عبدالعظیم فرونشست ، گسترش فرونشست زمین‌ تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد

در کشور علاوه بر فروریزش، با پدیده فرونشست مواجه هستیم که به علت برداشت بی رویه آب های زیر زمینی رخ می دهد و به گفته دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، پدیده فرونشست زمین یک پدیده غیر قابل بازگشت هست؛ از این رو باید به روش های مدیریت آب در کشور توجه شود.

فرونشست زمین و دلایل آن

در حالی خیابان‌های “شهران”، “پیامبر”، “میدان قیام” و “مولوی” فروریزش را تجربه کردند که به گفته مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هیچ اق

دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در کشور علاوه بر مخاطرات لرزه ای، مخاطره بزرگ دیگری با عنوان “فرونشست زمین” به صورت خزنده از حدود 30 تا 40 سال قبل در حال شدت گرفتن است که همه دشت ها و مناطق شهری از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه در فرونشست، سطح زمین بر اثر افت آب زیر زمینی پایین می رود و المان هایی که بر روی سطح زمین قرار دارند را به سمت پایین فرو می برد، افزود: روند گسترش فرونشست در کشور به گونه ای است که در بخش هایی مانند جنوب غربی پایتخت کشور عزیزمان ایران هر سال حدود 35 سانتی متر است که این عدد، یک رکود جهانی به شمار می رود. به این معنی که بر اساس برآوردهای انجام شده است در 2 سال گذشته در این منطقه سطح زمین هر سال 3.5 سانتی متر کم کردن می یابد که بعد از 10 سال 3.5 متر کم کردن سطح زمین را خواهیم داشت.

بیت اللهی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی در زیر زمین لوله های گاز، فاضلاب، آب و بر روی سطح زمین المان های شهری چون سازه های مسکونی و اداری و بزرگراه و ریل وجود دارد که تحت تاثیر این خمش ها، آسیب پذیر و گسیخته می شوند و از بین می روند، ادامه داد: این پدیده علاوه بر آنکه زیر ساخت های شهری را نابود می کند، دشت ها را نیز از بین می برد؛ چراکه آب های زیر زمینی که میان ماسه ها و لایه های خاک قرار دارد، این آب از دل زمین به بیرون کشیده و مصرف می شود.

کج‌شدن مقبره شاه‌ عبدالعظیم فرونشست ، گسترش فرونشست زمین‌ تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: از آنجایی که آب میان دانه های خاک برداشت شده است هست، میان آنها تهی و دانه های خاک بر اثر وزن لایه های بالایی فشرده می شوند و همانند اسفنج فشرده شده است خواهند شد.

به گفته وی در چنین شرایطی لایه آب داری که قبلا موجود بوده به صورت فشرده شده است در می آید و در نتیجه ظرفیت آبگیری خود را دست می دهد و اگر هزاران سال آبیاری کنیم و آب باران 10 برابر زیاد باشد زمین زنده نخواهد شد.

در حالی خیابان‌های “شهران”، “پیامبر”، “میدان قیام” و “مولوی” فروریزش را تجربه کردند که به گفته مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هیچ اق

وی با تاکید بر اینکه پدیده فرونشست برگشت ناپذیر هست، یادآور شد: در این پدیده آب قادر به نفوذ در زمین نیست و بر روی سطح زمین جاری خواهد شد که سیلاب، شسته شدن مواد مغذی خاک، تبدیل شدن اراضی کشاورزی به بیابان را به دنبال خواهد داشت.

بیت اللهی به نقش آب در زنده نگهداشتن زمین اشاره کرد و گفت: به اندازه ای مقاومت آب اوج است که کشتی های بسیار بزرگ بر روی آن شناور هستند. آب تراکم نمی پذیرد؛ به این معنی که اگر هزاران تن وزن بر روی آن قرار گیرد در صورتی که محیط اطراف آن بسته باشد اجازه نمی دهد جسم در آن نفوذ کند.

کج‌شدن مقبره شاه‌ عبدالعظیم فرونشست ، گسترش فرونشست زمین‌ تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد

وی اضافه کرد: جهت رسیدن به آب چاهی با عمق 30 متر حفر می شود به این معنی که 30 متر خاک بر روی لایه آب قرار گرفته است و زمانی که این آب به صورت غیر اصولی برداشت می شود، آب میان لایه های خاک گرفته می شود در نتیجه میان لایه های خاک خالی خواهد شد و وزن لایه های بالایی موجب فرونشست می شود.

مقصران مهم فرونشست

بیت اللهی با تاکید بر اینکه در پدیده فرونشست دو مقصر مهم وجود دارد، اضافه کردم: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی از جمله مقصران این امر هستند. اگر مسوولان این دو نهاد به پدیده فرونشست واقف هستند، نباید اجازه ایجاد این پدیده را می دادند و اگر نمی دانستند جای تاسف دارد.

وی با طرح این پرسش که کدام نهاد مسوولیت کنترل حفر چاه را بر عهده دارد و به چه دلیلی ما باید صدور پروانه 50 هزار حلقه چاه در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را داشته باشیم، ادامه داد: علاوه بر حفر چاه های مجاز، تعداد 50 هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم و چون اتفاق را نمی بینیم، با آنها با مماشات برخورد می شود.

بیت اللهی با بیان اینکه بیشترین مصارف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی هست، ولی به چه دلیلی باید در سرزمین خشکی مانند کشور عزیزمان ایران با روش های سنتی غرقابی مزارع آبیاری شود، گفت : روش غرقابی روشی است که آب در مزارع رها می شود و این روش آب زیادی را می طلبد؛ در حالی که روش های مدرنی ارائه شده است هست، ضمن آنکه حتی کشورهای اروپایی که مسئله آب ندارند مانند کشور دانمارک، آب شستشو را از آب شرب جداسازی کرده است.

وی با انتقاد از عملکرد شرکت محیط زیست با بیان اینکه در پدیده فرونشست شرکت محیط زیست نیز مقصر است و باید جوابگو باشند، اظهار کرد: در پدیده فرونشست شریان هایی چون آب، گاز و فاضلاب آسیب می بینند؛ ضمن آنکه بررسی های ما نشان داد که مقبره شاه عبدالعظیم بر اثر فرونشست کج شده است است.

به گفته وی فرونشست به میدان انقلاب رسیده و فرودگاه مهرآباد را در نوردیده است.

فروریزش

وی با تاکید بر اینکه فروریزش با فرونشست متفاوت هست، اظهار کرد: در محدوده شهری به خاص در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ما علاوه بر آنکه در جنوب و جنوب غربی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و بخش های میانی این شهر اثرات فرونشست را مشاهده می کنیم که اثرات تخریبی آن تدریجی هست، مخاطره دیگری را با آن مواجه هستیم که فروریزش یا فرو چاله ها نامیده می شود.

وی با بیان اینکه فروریزش با ایجاد فروچاله ها و گودال های ناگهانی در سطح زمین اثرات خود را نشان می دهد، خاطر نشان کرد: فروچاله های ناگهانی در سطح زمین به دلایل زیر سطحی اتفاق می افتد.

بیت اللهی با اشاره به دلایل فروریزش، گفت: در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رشته قنات هایی وجود دارد که در وقت های قدیم صاحبان شخصی داشته اند. این قنات ها که از طریق تونل هایی با یکدیگر ارتباط دارند، از دامنه های شمالی پایتخت کشور عزیزمان ایران آب را به سمت باغات ری و جنوب ری هدایت می کردند که بعد از سال ها قنات ها رها و آن باغات نیز متاسفانه تبدیل به سازه شدند و در حال حاضر تعداد زیادی قنات در زیر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه این سیستم انتقال آب متعلق به تمدن ایرانی است که علاوه بر پایتخت کشور عزیزمان ایران در شهرهایی چون یزد، کرمان و بم که مناطق خشک هستند به وفور قابل مشاهده هست، ادامه داد: این قنات ها در عمق کم 6 تا 10 متر آب را جا به جا می کردند؛ ولی در حال حاضر با احداث بنا و همچنین با مترو سازی، این رشته قنات ها قطع شدند، بدون آنکه تمهیدات مهندسی جهت انتقال آب جهت آن اندیشیده شده است باشد.

به گفته این محقق، گودبرداری های عظیم جهت ساختمان سازی موجب قطع قنات ها می شود که این امر خروج آب با فشار زیاد به بیرون را به دنبال دارد و پیمانکاران جهت جلوگیری از خروج آب از دیواره های بتنی استفاده می کنند که با این روش آب در پشت این دیواره مسدود می شود.

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط آب با کندن زمین، راه خود را باز می کند، اظهار کرد: با کنده شدن زمین، حفرات و گودال هایی در زیر سطح زمین ایجاد می شود و از سوی دیگر در سطح زمین لرزه و ارتعاشات به علت رفت و آمد وجود دارد که این امر ریزش سقف این حفرات در زیر زمین را به همراه دارد.

بیت اللهی ادامه داد: به تدریج که سقف این حفرات فرو می ریزد، اصطلاحا “مهاجرت حفره” به سمت زمین ایجاد خواهد شد که در این شرایط حفره عمیق تر بین 2 تا 3 متری سطح زمین ایجاد می شود و در نهایت به طور ناگهانی فرو می ریزد.

نمونه های مهم فروریزش در شهر تهران

وی نمونه این واقعه را در “شهران” دانست و گفت: در این اتفاق همراه با فروریزش لوله گاز گسیخته شد و شعله آن تا 50 متر اوج گرفت. فشار لوله شکسته شده است در شهران 250 PSI بوده، در حالی که فشار گاز شهری که در منازل استفاده می شود یک چهارم PSI است.

گسیخته شدن لوله گاز به علت فروچاله در شهران

محل ریزش در خیابان شهران

این محقق؛ سرازیر شدن آب مخزن منطقه شهران به تونل مترو را از دیگر پیامدهای این رخداد بیان کرد که در طی آن راننده بیل مکانیکی در زیر زمین مدفون شد.

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نمونه دیگر فروچاله در کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در خیابان “پیامبر” بیان کرد که در طی آن 2 ماشین در این گودال افتادند.

فروریزش میدان قیام و فوت یک آتش نشان

بیت اللهی با اشاره به رخداد فروریزش در “میدان قیام” اظهار کرد: در این اتفاق یک مامور آتش نشان و یک کارگر جان خود را از دست دادند.

وی با تاکید بر اینکه این حوادث در روزهای تعطیل و نیمه های شب رخ داده اند، گفت: در صورتی که در روزهای پر ازدحام این حوادث رخ می داد، این اتفاق ابعاد بسیار وسیعی می یافت؛ چراکه تصور کنید انفجار لوله گاز موجب انفجار باک بنزین خودروها می شد که در این صورت حوادث دلخراش بسیاری رخ می داد.

بیت اللهی، فروریزش در خیابان مولوی را از دیگر نمونه ها بیان کرد و افزود: این اتفاق در نزدیکی یک ساختمان 4 طبقه بوده و کم مانده بود تا آسیب های جدی به این ساختمان وارد شود.

وی به فروریزش “سه راه خیام” اشاره کرد و ادامه داد: این اتفاق در نزدیکی وزارت امور خارجه رخ داد که ناشی از دستکاری قنات های موجود در این منطقه بوده است.

بیت اللهی اضافه کرد: اخیرا نیز در نزدیکی بیمارستان “اکبرآبادی” واقع در خیابان “مولوی” فروریزش دیگری داشتیم که این اتفاق علاوه بر قطع شدن آب این بیمارستان، موجب شد تا بخش هایی از آن به علت ایجاد ترک هایی در دیوارها، تخلیه شود.

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی علت فروریزش زمین در نزدیکی بیمارستان اکبرآبادی را حفاری های متروسازی بیان کرد و افزود: این اتفاقات شهر را ناامن می کند و در صورتی که کارها پیشگیرانه ای جهت آن اندیشیده نشود، هزینه های کم کردن ابعاد آن هزار برابر بودجه های کارها پیشگیرانه خواهد شد.

به گفته این محقق حوزه خطرپذیری در کشور بخش کارها پیشگیرانه رها شده است و این امر در حوادث ناشی از فروریزش و فرونشست قابل مشاهده است.

معنی مقاوم سازی در شرایط رها شدن کارها پیشگیرانه

مدیر بخش زلزله و خطر پذیری در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که کارها پیشگیرانه رها شده است هست، آیا می توانیم به مقاوم سازی سازه ها امیدوار باشیم، گفت: می توان راهکارهایی جهت مقاوم سازی “پی” ساختمان مانند تزریق بتن ارائه داد، ولی این روش ها شهر را از اصل خطر دور نمی کند؛ چراکه جهت جلوگیری از فرونشست باید مدیریت آب داشته باشیم.

وی ادامه داد: در خصوص قنات ها نیر اخیرا کمیته ای به نام “کمیته قنوات” تشکیل دادیم که دستورالعمل هایی در خصوص مقابله با فروریزش ارائه شد. این دستورالعمل ها مورد نیاز الاجرا است و در ساختمان سازی باید به آنها توجه شود.

وی استفاده از لوله های U شکل جهت بازگرداندن آب به مسیر مهم را از جمله این دستورالعمل ها دانست و خاطر نشان کرد: در صورتی که در گودبرداری های ساختمان سازی به رشته قنات رسیدیم حتما و باید این آب به مسیر مهم خود بازگردد؛ در غیر این صورت با قطع شدن مسیر آب حوادث دیگری رخ می دهد.

بیت اللهی به نمونه ای در این زمینه اشاره کرد و در این باره گفت: به عنوان مثال در یک پروژه ساختمان سازی 30 متر گودبرداری شد که در طی آن به رشته قنات هایی رسیدند که آب از آن خارج می شد و پیمانکار جهت حل این مسئله در وسط زمین چاهی را حفر و آب را به درون آن هدایت کرد؛ غافل از اینکه آب با چنین فشاری به پی ساختمان نفوذ می کند.

وی اضافه کرد: چاه احداث شده است در این پروژه توانایی نگهداری آب را نداشته، از این رو آب را از خود عبور می دهد و این بار پیمانکار جهت حل این معضل تونلی را حفر و آب بدهید طریق از سمت امامزاده صالح در جایی که کسی نمی داند کجاست، رهاسازی شده است است.

بیت اللهی با تاکید بر اینکه جهت جلوگیری از این کارها نیاز به قانون داریم که خلاهای قانونی در این زمینه وجود دارد، گفت: نمونه دیگر ساختمان کورش در خیابان پیامبر هست. از آنجایی که پی این ساختمان بسیار پایین هست، به رشته قنواتی رسیده است که جهت مواجهه با آن راهکارهای مهندسی اندیشیده نشده است.

به گفته وی، آب این قنوات وارد خیابان پیامبر شده است است که این آب خاک زمین را شسته و به طور ناگهانی ریزش می کند.

مناطقی که با مخاطره فروچاله مواجه هستند

مدیر بخش زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات ساختمان با تاکید بر اینکه پدیده فرونشست از دشت های اطراف شهرها شروع می شود، گفت: دشت شهریار، جنوب غربی پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوالی اسلام شهر، پالایشگاه نفت تهران، مناطق 16 و 17، منطقه ری و شاه عبدالعظیم و همچنین فرودگاه مهرآباد با مخاطره فرونشست مواجه هستند.

وی با بیان اینکه در فروریزش، ریزش یک باره و ناگهانی در مناطقی که خاک با دانه بندی درشت دارند و فروریزش تدریجی در مناطقی که خاک با دانه بندی ریز و خاک رس دارند، رخ می دهد، یادآور شد: در خاک های رسی همراه با پایین رفتن خاک ترک هایی در سطح زمین ایجاد می شود که نمونه های آن را می توان در دشت های ورامین، سمنان، رفسنجان، اردبیل، مهیار اصفهان و مایان تبریز مشاهده کرد.

بیت اللهی با بیان اینکه در بعضی از مناطق افق آب بیش از 20 متر هست، گفت: از این رو در زمانی با حفر 20 تا 30 متر چاه به آب می رسیدیم، ولی امروزه با حفر چاه های 120 متری به آب می رسیم.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | ساختمان | فرونشست زمین | اخبار اجتماعی

کج‌شدن مقبره شاه‌ عبدالعظیم فرونشست ، گسترش فرونشست زمین‌ تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد

کج‌شدن مقبره شاه‌ عبدالعظیم فرونشست ، گسترش فرونشست زمین‌ تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz