پیشنهاد کردن کامیون زندانی دادگاه جنایت

پیشنهاد کردن: کامیون زندانی دادگاه جنایت پرونده اعتراف داعش داعشی ها در دادگاه

چطور بخشنده بودن و سخاوت باعث می‌شود شاد باشید؟

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سخاوتمندی حتی به میزان اندک، خوش حالی آفرین است و انسان هایی که دغدغه رفاه همنوع را دارند، در قیاس با افرادی که به فکر منافع..

ادامه مطلب

تماس تصویری با واتس آپ رکورد شکست

براساس آمار اعلام شده است روزانه 340 میلیون دقیقه تماس صوتی و تصویری به کمک واتس آپ برقرار می شود! براساس آمار اعلام شده است روزانه 340 میل..

ادامه مطلب